Emily
Emily, Pastell 2001, 32 x 24 cm

zurück    Pastellkatalognr. 109    weiter